C H Ù A  T Ừ  D U N G

 

 

 

Chùa Từ Dung

1 Route Saint-Julien            

54470 Charey                                          

Tel: 0984579126                                             

Mobil: 0777490014               

 

 Nam Mô A Di Đà Phật


ĐÀN TRÀNG QUAN THẾ ÂM (31/10 và 1/11 /2015)

Hằng năm Phật tử Bắc Tông trên thế giới thường làm lễ vía Bồ tát Quán
Thế Âm vào 3 ngày âm lịch:
_ Ngày 19/02 là vía Quán thế Âm Đản Sanh.
_ Ngày 19/06 là vía Quán thế Âm Thành Đạo.
_ Ngày 19/09 là vía Quán thế Âm Xuất Gia.

Xin xem tiếp ...
Download

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Phát tâm cúng dường Tam Bảo, ấn tống Kinh sách, tu sửa Chùa hoặc Phóng sinh. Quý vị có thể chuyển thẳng vào trương mục  Crédit Mutuel : 2 Rue De L’Argonne –      57130 Ars Sur Moselle (France)

 

Xin đề :   Pagode TU DUNG . No de compte : 00019256746

Số IBAN : FR 76 1027 8050 2000 0192 5674 689

BIC (Bank Identifier code) : CMCIFR2A  

 


 

 

NAMO DE LA GRANDE PIETE DU BODHISATIVA MAUDGALANA

 

       Xem tiếp hình ảnh phóng sinh

         Download

 


  Hình ảnh ngày Đại lễ Vu Lan 2013

  Hình ảnh ngày Đại lễ Vu Lan 2014

  Hình ảnh ngày Đại lễ Vu Lan 2015

 

 


 Những ngày huân tu, cúng dường Trai tăng  

  AN  CƯ  KIẾT  HẠ

 CÔNG  ĐỨC  PHÓNG  SINH 

Kính thưa quý vị Phật tử 

Để chương trình cúng dường Trai Tăng được chu đáo hơn, kính mong quý vị nào muốn góp phần công đức  và xin về chùa trước 1 ngày để phụ bếp và làm công quả trong những ngày trai tăng , để tiện việc sắp xếp xin quý vị vui lòng ghi danh ngay từ bây giờ trước. 

Chúng ta có thể cúng dường nhu yếu phẩm như :

Gạo, đường, dầu ăn, bún, bánh phờ , mì v .v.. và các vật dụng như, bút viết , tập sách ghi chép, xà bông giặt, kem đánh răng v.v…

Ngoài cúng tịnh tài, quý vị Phật tử nào muốn cúng dường nhu yếu phẩm, để tránh bị trùng hợp nhiều và để biết chi tiết thiết thực , xin vui lòng hỏi thăm chùa để biết nên cúng những gì cho thích hợp nhu cầu hơn.

Quý vị Phật tử phát tâm cúng dường Tam Bảo, phóng sinh, tạo tượng hay tu sửa chùa, Quý vị có thể chuyển thẳng vào trương mục

Crédit Mutuel 2 Rue De L Argonne  57130 Ars Sur Moselle France

Titulaire du compte / Xin ghi    

Pagode Tu Dung 

Numéro de compte 00019256746

IBAN  FR76 1027 8050 2000 0192 5674 689

BIC  CMCIFR2A.

 

Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ tát Ma ha tát.

 

Sa môn Thích Chúc Nhuận 

 

       Tấm lòng Hộ Pháp, cúng dường Trai Tăng

        NUÔI DƯỠNG HẠT GIỐNG PHẬT 
                     Tưởng Niệm Mùa Đản Sinh 2256
                        Huỳnh Kim Quang